Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Myndighetens roll för att säkra funktionen hos minireningsverk

Meddelandeserien 2011:15 Minireningsverk är tekniskt avancerade anläggningar och återkommande rapporter visar att skötsel är avgörande för verkens funktion. Därför är det av stor vikt att säkerställa att minireningsverk får service och underhåll i tillräckligt utsträckning. I det här projektet har myndighetens roll för att få till stånd en sådan utveckling undersökts. Fokus har legat på miljönämndernas möjligheter att säkerställa att anläggningarna får den service och det underhåll som krävs för ändamålsenlig funktion genom villkor vid tillståndsbeslut samt vid tillsyn. Målgruppen för rapporten är miljöinspektörer och förhoppningen är att rapporten ska kunna användas som ett stöd i tillstånds- och tillsynsarbetet gällande minireningsverk.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_15&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss