Klimat- och energistrategi för Uppsala län

Meddelandeserien 2011:17 I den här klimat- och energistrategin har vi utgått från att det viktigaste för att kunna minska vår klimatpåverkan är att få till stånd en snabb och uthållig minskning av våra växthusgaser. Vi behöver då förändra vår samhällsstruktur, minska vår energianvändning och övergå till en större andel förnybara bränslen. Vi berättar här vilka möjligheter vi ser i Uppsala län att kunna åstadkomma detta och vår vision för arbetet. Vi har också tittat på de områden som genererar de största växthusgasutsläppen och utsett åtta områden dit vi tänker fokusera resurser för att åstadkomma en minskning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_17&context=33