Karaktärslandskap Uppland

Tierps och Östhammars kommuner har i samverkan med Heby och Uppsala kommuner arbetat fram en landskaps­karaktärsanalys enligt metoden ”landscape character assessment”. Analysen är till stor del GIS-baseras. Projekt har drivits med hjälp av planeringsstöd för vindkraft av Boverket inom ramen för Länsstyrelsens projekt. Inom samma projetk har Ferrivia AB gjort en bedömning vad gäller landskapsbildens och landskapskaraktärernas känslighet för vindkraft i Östhammars och Tierps kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__7&context=33