Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Regionalt serviceprogram för Uppsala län 2010 - 2013

Regeringen har uppdragit åt länsstyrelsen att, i brett partnerskap, ta fram ett regionalt serviceprogram för länet. Programmet ska utgöra en grund för olika organisationers insatser för att tillgodose god service för alla medborgare och för näringslivet. Detta serviceprogram ska utgöra en vägledning för hur servicefrågor ska kunna hanteras i de delar av Uppsala län där kommersiell service, och ibland även offentlig service, har uttunnats eller är på väg att försämras. Dokumentet ska visa på hur olika organisationer kan bidra till att god tillgång till kommersiell service erbjuds i hela länet samt peka ut möjliga källor till finansiellt stöd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Föreningar
  • Företagsstöd
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling
  • Projektstöd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__4&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss