Fiskrekrytering i Uppsala läns skärgårdar

Meddelandeserien 2010:1 Underlag för fiskevård och biotopskydd. Den visar med några olika exempel på möjligheterna att med utgångspunkt från kustområdenas grundläggande förutsättningar för fiskrekrytering och fiskproduktion anlägga ett bredare planeringsperspektiv. Fiskevården är en del av kustens landskapsvård som ju också omfattar naturen under vattenytan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Djur
  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Föreningar
  • Natur
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_1&context=33