IT-infrastruktur i Uppsala län 2009

Under hösten 2008 genomfördes en förstudie på hur långt utbyggnaden av IT -infrastrukturen hade kommit i länet och de olika kommunerna. Motivet för att genomföra studien var att kunna bedöma vilka fortsatta insatser som behövs fram till 2013 för att åstadkomma en utbyggnad av länets och kommunernas IT-infrastruktur.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__3&context=33