Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnade vattendrag

Meddelandeserien 2009:6 Åar och älvar är viktiga miljöer för många sötvattensfiskars fortplantning. Bristen på områden där fisken kan reproducera sig beror i huvudsak på att vi människor under lång tid har nyttjat vattendragen för olika ändamål. Anlagda dammar, rensning och rätning av vattendrag har fått negativa konsekvenser för fisksamhället. En fiskart som har påverkats negativt är den rödlistade arten asp (Aspius aspius) vars bestånd under de senaste 50-åren har minskat i Mälaren och Hjälmaren. I det här projektet har 193 strömsträckor kartlagts och prioriterats efter deras potential somreproduktionsområden för asp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_6&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss