Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kustfågelinventeringen i Uppsala län 2002 och 2003

Meddelandeserien 2005:6. Uppsala läns kust hyser en rik och skyddsvärd fågelfauna, i länet finns bl.a. Sveriges största koloni av den sällsynta skräntärnan. De goda förekomsterna av labb, roskarl och silltrut bör också framhållas. Flera sjöfågelarter har med stor sannolikhet minskat under de sista 35 åren, orsaken till detta ger inventeringen inget svar på, men känt sedan tidigare är att minkens härjningar i skärgården påverkar sjöfågelbestånden på ett negativt sätt. Förutom att inventeringen ger en aktuell bild av kustens sjöfåglar utgör den dessutom en mycket god grund för en framtida långsiktig miljöövervakning av kustens sjöfågelfauna. Materialet kommer även till direkt nytta för Länsstyrelsens arbete med naturreservat och fågelskyddsområden längs länets kust.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skärgård
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_6&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss