Miljöövervakning av asknätfjäril 2020

Asknätfjäril är klassad som starkt hotad (EN) enligt den svenska rödlistan. Arten har minskat kraftigt och finns idag enbart på ett fåtal platser i Sverige. I detta faktablad presenteras resultat från årets inventering och jämför dem med tidigare års inventeringar. Här föreslås även nödvändiga skyddsåtgärder för aktuella lokaler där asknätfjärilen förekommer, förekommit eller kan förekomma.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Djur
  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2021__28&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss