Våld i nära relationer - om Länsstyrelsens uppdrag inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Ett liv fritt från våld är något som alla har rätt till. Att utöva våld är ett brott enligt svensk lag och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett stort samhällsproblem. Länsstyrelsens kvinnofridsarbete utgår ifrån det fjärde jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__124&context=39