Märstaåns vattenkvalitet 1988-2012

Sedan 1988 har vattenkemisk provtagning genomförts i Märstaåns mynning. Med start år 2012 påbörjades inom Märstaåns vattensamverkan ett utökat samordnat uppföljningsprogram som även omfattar Märstaåns olika delgrenar. Undersökningarna har framförallt omfattat vattenkemisk provtagning och provtagning av kiselalger på fasta substrat. Resultaten visar bl.a. att näringshalterna i Märstaån har minskat sedan 1988.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__61&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss