Marina naturreservat - för bättre havsmiljö

I Stockholms län finns tre marina naturreservat – Fifång, Nåttarö och Ålö-Rånö. Det är angeläget att öka kunskapen om naturvärdena under havsytan. Sedan några år tillbaka genomför Länsstyrelsen marinbiologiska undersökningar. Avsikten är att få kunskap för att effektivt kunna vårda och bevara värdena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__37&context=39