Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rassa vikar - marinbiologisk kartläggning och naturvärdesbedömning

Finns bara som pdf. Rassa Vikar i Nynäshamns kommun har i flera studier pekats ut som ett mycket värdefullt område för fågel-, fisk- och växtliv. Bara halva delen ingår i Käringboda naturreservat. Grunda, oexploaterade havsvikar som de i Rassa Vikar blir allt mer sällsynta samtidigt är de nödvändiga lek- och uppväxtlokaler för många kustlevande fiskar. Syftet med denna inventering är att skapa ett underlag för att bedöma om områdesskyddet för Käringboda bör utvidgas till att omfatta hela Rassa Vikar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__52&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss