Rassa vikar - marinbiologisk kartläggning och naturvärdesbedömning

Finns bara som pdf. Rassa Vikar i Nynäshamns kommun har i flera studier pekats ut som ett mycket värdefullt område för fågel-, fisk- och växtliv. Bara halva delen ingår i Käringboda naturreservat. Grunda, oexploaterade havsvikar som de i Rassa Vikar blir allt mer sällsynta samtidigt är de nödvändiga lek- och uppväxtlokaler för många kustlevande fiskar. Syftet med denna inventering är att skapa ett underlag för att bedöma om områdesskyddet för Käringboda bör utvidgas till att omfatta hela Rassa Vikar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__52&context=39