Förstärkt tillsyn av vård och omsorg om äldre - återrapportering 2006

Denna rapport redovisar hur resursförstärkningen för tillsynen av vård och omsorg om äldre har använts, hur omfattande tillsynen har varit och vilka områden som granskats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__22&context=39