Kustfågelinventeringar i AB län - resultat, utvärdering och förslag till framtida verksamhet

Kustfågelinventeringen är en del av projektet ”Levande skärgårdsnatur” som drivs gemensamt av Länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen. Faunaprojektets syfte är bland annat att följa hur olika djurarter i skärgården varierar i antal och därigenom upptäcka eventuella förändringar i miljöbelastningen. I föreliggande rapport görs en utvärdering av kustfågeldelen inom projektet för perioden 1985-97.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001__10&context=39