Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kunskapsunderlag Ostlänken. Järnåldersboplatser i åkermark och järnåldersgravfält.

Arkeologerna, Statens historiska museer, har på beställning av Länsstyrelsen utarbetat ett kunskapsunderlaget över järnåldersboplatser i åkermark och järnåldersgravfält inför Ostlänken. Kunskapsunderlaget utgår från fornlämningarna i och intill Ostlänkens sträckning i de tre av Ostlänken berörda länen. Kunskapsunderlaget redogör för aktuellt kunskapsläge, undersöknings- och analysmetoder, kunskapsluckor, angelägen ny kunskap och prioriterade frågeställningar samt behov av metodutveckling och nya analysmetoder. Kunskapsunderlaget ska utgöra ett stöd för länsstyrelserna vid handläggning av ärenden och uppdragsarkeologi inför Ostlänken. Kunskapsunderlaget kan även komma att användas av arkeologiska undersökare vid t ex upprättande av undersökningsplaner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=259&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss