Fiskräknaren i Stendörrens naturreservat - Årsrapport 2022

Stendörrens naturreservat är ett naturreservat i Nyköpings kommun, vid Södermanlandskusten öster om Nyköping. Området, som omfattar 923 hektar land och vatten, bildades 1972 för att säkerställa ett rörligt friluftsliv i den sörmländska skärgården. Förvaltare är Länsstyrelsen i Södermanlands län. Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket Natura 2000 för värdefulla naturområden. Fiskräknaren vid Stendörrens naturreservat räknar passager av fisk in och ut ur viken. Detta för att ge en överblick av den fiskfauna som finns i Stendörrens naturreservat samt att se hur många individer, av dessa arter, som rör sig in och ut ur viken. Eftersom fiskräknaren är placerad i havsvikens öppning kan vandringsmönster extraheras från de passager som registreras (figur 1).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=223&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss