Regional miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Södermanlands skärgård 2020

Länsstyrelsen i Södermanland har flera år kompletterat det nationella miljöövervakningsprogrammet av vegetationsklädda bottnar i Askö-Hartsöområdet med regionalt finansierade lokaler. De regionala lokalerna ligger i Trosaområdet och Tvären samt väster om Stendörren. I denna rapport redovisas resultaten från 2020 års inventering av de nio lokalerna i det regionala programmet, inklusive bedömning av ekologisk status samt jämförelser med de tidigare inventeringarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=157&context=32