Kartläggning av vimma och id längsmed Sörmlandskusten

Id (Leuciscus idus) och vimma (Vimba vimba) är två fiskarter som under våren vandrar upp från Östersjöns bräckta vatten i kustmynnande sötvattendrag för att leka. Lekvandringen sker under april-juli där id leker tidigare än vimma. Båda nyttjar strömvattenmiljöer för lek, där rommen befruktas och fäster i befintligt bottensubstrat. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har under 2021 kartlagt förekomst av vimma och id i kustmynnande vattendrag i Södermanlands län. Kartläggningen bestod av fältbesök, sammanställning av tidigare observationer samt insamling av information från närboende, förbipasserande och inom området kunnig expertis.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=75&context=32