Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åtgärdsplan för ålgräsängar i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län har, baserat på marina naturvärdesinventeringar utmed hela Södermanlands kust, tagit fram en åtgärdsplan för länets ålgräsängar. Åtgärdsplanen är tänkt att fungera som ett vägledande dokument i prioriteringen av områden och åtgärder att arbeta vidare med under kommande år. Viktiga åtgärder som lyfts är fortsatta utbredningsstudier, utökat områdes- och biotopskydd, förbättrade miljöförhållanden i kustnära ekosystem, ökad mängd rovfisk, minskad påverkan från exploatering och båttrafik, med mera. Åtgärdsplanen lyfter fram 19 åtgärdsområden i skärgården var bevarandearbetet bör fokuseras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Växter
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=200&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss