Snöfall i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Uppföljning av spetsnate i Branddammen Nälen, inom åtgärdsprogram för hotade arter

Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetar med Åtgärdsprogram för hotade arter där programmet Hotade makrofyter i permanenta vatten tar upp ett antal sällsynta sötvattenlevande växter som förekommer i länet. I Branddammen intill sjön Nälen, Flens kommun, finns ett bestånd av spetsnate (Potamogeton acutifolius) som följts under ett antal år. Dammen har tidigare agerat donatorlokal för att flytta plantor till andra vatten men beståndet av spetsnate har de senaste åren minskat även i Branddammen. Under sommarhalvåren rensas dammen regelbundet på grönalger som ett led i Länsstyrens arbete med åtgärdsprogrammet. Denna rapport är 2021 års uppföljning av artens status i Branddammen för att kunna utvärdera om de insatser vi sätter in är lämpliga för arterna inom åtgärdsprogrammet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Växter
  • Klimat
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=13&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss