Slutuppföljning av Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2021

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö gäller 2015-2020. Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra miljötillståndet i Södermanland och därmed nå miljökvalitetsmålen. I denna rapport presenteras en uppföljning av åtgärderna. Slutuppföljningen visar att 18 av totalt 26 åtgärder har genomförts eller pågår kontinuerligt. Fyra av åtgärderna har genomförts till hälften eller mer, tre har påbörjats och en av de beskrivna åtgärderna har inte alls påbörjats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2021_4&context=32