Märkning och genprovtagning av vuxna malar i Båven 2019

Under 2019 fortsatte Sportfiskarna den märkningsstudie som påbörjades 2018 i Båven med omnejd vilket beskrivs i föreliggande rapport. 134 malar fångades in i studien. 125 av dessa märktes med PIT-tag och på 109 individer togs vävnadsprov för genetisk analys. De infångade malarna bidrog även med data av kön, vikt och storlek. Vid provfisket påträffades individer som indikerade på reproduktion vilket är mycket positivt. Glädjande nog visar studien på att det antagligen finns en större population av mal i Båvenområdet än vad som tidigare antagits eller påvisats då det var en låg andel återfångster. Det är dock upp till framtida återfångststudier att visa om så verkligen är fallet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2021_18&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss