Förvaltningsplan för stora rovdjur i Södermanlands län 2021-2025

Länsstyrelsen i Södermanlands län har sammanställt en förvaltningsplan för stora rovdjur som gäller mellan 2021 och 2025. Planen utgår från de nationella målen för rovdjur och tar hänsyn till de förutsättningar som finns i länet. Det övergripande målet för rovdjursförvaltningen i Södermanlands län är att så långt som möjligt underlätta spridningen av rovdjur söderut samtidigt som tamdjurshållning inte allvarligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Jakt
  • Vilt

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2021_14&context=32