Ett klimatneutralt Södermanland 2045

I Paris 2015 enades världens länder om ett globalt avtal för att begränsa den globala uppvärmningen till högst två grader, med en strävan mot 1,5 grader. Kraftfulla styrmedel på internationell och nationell nivå är nödvändiga, men det finns också mycket vi kan göra på regional och lokal nivå. Många kom­muner och andra aktörer, både offentliga och pri­vata, har ambitiösa mål om minskade utsläpp och fossilfrihet. Det är på lokal och regional nivå som många åtgärder genomförs. Städer, kommuner och regioner har dessutom möjlighet att fatta beslut som påverkar andra aktörer i omställningen. På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen under 2018-2021 uppdaterat Klimat- och energistrategi för Södermanlands län i samverkan med länets aktörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2021_8&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss