Resultat från provfiske i Kvarnsjön 2019

Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län att utföra nätprovfiske och analys av fisk i Kvarnsjön (sjö-ID 63.65), Trosaåns vattensystem, i oktober 2019. Provfisket är en del av kalkningsverksamhetens biologiska effektuppföljning. Huvudsyftet med undersökningen var att följa upp den effekt som kalkningen av sjön har haft på fisksamhället. Ett annat syfte var att använda resultaten vid statusklassificeringen av framförallt försurning. Resultatet från undersökningen redovisas i denna rapport. Sjöprovfisken har tidigare endast utförts i enstaka fall i länets kalkade sjöar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2020_16&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss