Malprovfiske i Båvenområdet 2009

Denna rapport baseras på den inventering av mal som gjordes i Båven med närliggande vattendrag under tre veckors tid i augusti-september 2009. Inventeringen genomfördes av Nils Ljunggren och Rickard Gustafsson och är en del i Länsstyrelsens arbete med hotade arter. Syftet är att få en bättre bild över malens förekomst samt lokalisera lek- och uppväxtområden, men även att peka ut områden för framtida miljöövervakning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2020_25&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss