Kompetensförsörjning - Integrationsinsatser i Södermanlands län år 2020

Behovet av arbetskraft med viss kompetens ökar i hela landet. Samtidigt ökar arbetslösheten, vilket har blivit särskilt tydligt under Coronapandemin. Den snabba omvandlingen i samhällsekonomin och arbetsmarknaden, har accentuerats och påskyndats av pandemin. I Södermanlands län märks det kanske mer än någon annanstans. Denna förteckning visar på ett åskådligt och enkelt sätt många av de insatser som görs i länet för att främja kompetensförsörjningen. OBS! Publikationen reviderades 2020-10-15.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Integration

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2020_18&context=32