Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åtgärder för att gynna spetsnate Potamogeton acutifolius i Södermanlands län 2016-2019

Länsstyrelsen har under några år bedrivit utredningar och haft kontakter med markägare runt den kraftigt igenväxande sjön Nälen, Flens kommun, Södermanlands län (figur 1). Länsstyrelsens intresse av sjön beror på att det är den enda kända lokalen för spetsnate (Potamogeton acutifolius) i länet. Övriga tidigare kända förekomster har utgått. År 2008 gjorde länsstyrelsen ett misslyckat inventeringsförsök i sjön Nälen. Detta på grund av att sjön är igenvuxen av ett brett vassbälte och därför svårtillgänglig. År 2015 lyckades dock en inventering genomföras i Nälen där sjön visade på en tät bottenvegetation av kärlväxter och kransalger. I sjön fanns även styvnate. Länsstyrelsen upptäckte dock även spets- och styvnate i en branddamm i anslutning till sjön, vid gården Nälen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Växter
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=140&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss