Aktuella vädervarningar i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mal i Båven 2017 - Inventeringsstudier i lekområden

Malen var förr en vanlig fiskart i Sverige, men efter 1800-talets mitt har arten försvunnit från allt fler sjöar och vattendrag. Idag finns malen bara kvar i ett fåtal vatten i sydöstra Sverige och är rödlistad som sårbar av ArtDatabanken. I november 2017 fastställde Havs- och Vattenmyndigheten ett nytt åtgärdsprogram för arten. Länsstyrelserna tillsammans med andra aktörer har i upp-drag att genomföra åtgärder enligt åtgärdsprogrammet för att gynna malen. Sjön Båven i Södermanlands län är en av de sjöar där malen fortfarande finns kvar. Ett första steg i åtgärdsarbetet är att få bättre kunskap om vilka typer av miljöer som är viktiga för malen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2018_3&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss