Hur är (miljö)läget 2018?

I denna rapport har vi samlat vår kunskap från miljöövervakning och miljömålsuppföljning i Södermanland. Den visar de stora utmaningar vi står inför. Den visar också det aktiva arbete som bedrivs genom många aktörer i länet. Hur miljöövervakningen i Södermanland bidrar till att följa upp miljömålen har tidigare varit otydlig på grund av avsaknad av konkreta kopplingar mellan specifika övervakningsprogram och specifika miljömål. Ambitionen med denna rapporten, är att visa hur miljöövervakningen är kopplade till miljömålen, samt att ge en uppdaterat lägesbild av miljön i Södermanland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2018_14&context=32