Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kiselalger i Södermanlands län 2015 – en undersökning av 10 vattendrag

Sommaren 2015 lät Länsstyrelsen i Södermanlands län uppdra åt Medins Havs och Vattenkonsulter AB att utföra provtagning och analys av påväxtalger i tio vattendrag i länet inom regional miljöövervakning (RMÖ). Resultatet från undersökningen redovisas i denna rapport. Påväxtalger, som namnet avslöjar, är alger som sitter fast på t ex stenar eller växter. Av dessa alger är kiselalger oftast den dominerande gruppen. Kiselalger i vattendrag kan användas för att beskriva vattenkvaliten i vattendrag. Algernas artsammansättning kan visa om det finns övergödning eller försurning. Sammansättningen kan även indikera om det finns miljögiftspåverkan i vattendraget.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_9&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss