Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering - ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse

Checklistan syftar till att stödja handläggare i hur de kan ta hänsyn till effekter av ett förändrat klimat när detaljplaner och översiktsplaner tas fram. Checklistan kan användas både av kommunala handläggare vid framtagande av planer enligt plan- och bygglagen och handläggare på Länsstyrelsen som deltar vid samråd och granskning av kommunernas planförslag. Enligt FN:s klimatpanel leder ett förändrat klimat bland annat till högre temperaturer, ökad nederbörd, stigande havsnivåer och förändrade flöden i vattendrag samt ökade risker för ras, skred och erosion. Utifrån dessa klimateffekter hjälper checklistan handläggaren att peka ut vad man bör titta på i samråds- och granskningsskedet och vad som bör finnas i en översiktsplan eller detaljplan för att denna ska anses vara klimatanpassad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__10&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss