Nyanlända barn och elever

I rapporten skildras det pågående arbetet gällande mottagande av nyanlända barn, unga och vuxna i Södermanlands län inom skola och föreningsliv. Innehållet ska vara en inspirationskälla till andra verksamheter och kommuner runt om i landet. Under vårterminen bjöd Länsstyrelsen i Södermanlands län in till en inspirationsmässa, som förhoppningsvis blir ett årligt återkommande event. I och med det kan publikationen fungera som ett levande dokument och utökas med information om tillkommande verksamheter. Länsstyrelsen i Södermanlands län har besökt merparten av verksamheterna och flertalet var delaktiga under inspirationsmässan i Flen i december år 2014.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_14&context=32