Når vi miljömålen 2015?

Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det är utgångspunkten i den svenska miljöpolitiken och miljökvalitetsmålen men årets bedömning av tillståndet i miljön visar att vi har långt kvar i arbetet för en bättre miljö i Södermanlands län. I miljömålsarbetet har Länsstyrelsen en övergripande och samordnande roll som regional miljömyndighet. I Länsstyrelsernas ansvar ingår att följa upp miljömålsarbetet i den egna regionen. Uppdraget redovisas en gång om året. Denna rapport innehåller redovisningen av uppföljningen 2015. Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Frisk luft och Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål kan inte nås med beslutade styrmedel och åtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_17&context=32