Bygga och Bo - Något håller på att hända

- En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 – 2018. Projektet har beviljats medel ur programmet för innovativa servicelösningar, Länsstyrelsen i Södermanland och Tillväxtverket. Projektägare Länsbygderådet Sörmland Projektgrupp Peter Eklund, Rocco Gustafsson och Pelle Wester Länsbygderådet i Sörmland arbetar för utveckling av boende och företagande på den Sörmländska landsbygden och företräder landsbygdens intressen i kontakter med offentliga organisationer, privata företag och ideella organisationer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__6&context=32