META 2013 Södermanland, reviderad 141028

Mycket görs i länet för att underlätta mottagandet och etableringen av inflyttade nyanlända, vilket framgår av årets enkätundersökning META 2013, som riktats till alla kommuner i Sverige. Enkäten besvarades av samtliga kommuner i Södermanlands län (precis som fjolårets). Inflyttningen av nyanlända till länet är stor och förväntas öka under de närmaste åren. Detta gör det extra angeläget att finna strategier för att lösa de problem som förväntas uppkomma, och delvis redan gjort det, i samband med ökningen. Resultaten av undersökningen visar att det finns områden där kommunerna efterfrågar förändringar i den nationella organiseringen av flyktingmottagandet. Det råder också andra brister av grundläggande karaktär i länet och i landet, t.ex.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_18&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss