Från förväntningar till utfall – etableringsreformen på lokal nivå

I denna rapport redovisas de samlade resultaten av ett tvåårigt utvärderingsprojekt om etableringsreformens genomförande i Södermanlands län med särskilt fokus på två av länets kommuner: Eskilstuna och Nyköping. Etableringsreformen, som trädde i kraft den 1 december 2010, innebar bland annat att Arbetsförmedlingen tog över det övergripande ansvaret för insatserna för nyanlända invandrare från kommunerna. I huvudsak handlar reformen om en förändring av förvaltningsstrukturen för dessa insatser med målet att detta ska stärka den arbetsmarknadspolitiska inriktningen. Utgångspunkten för utvärderingen är ett lokalt perspektiv på reformens genomförande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_19&context=32