Nulägesbeskrivning av Södermanlands landsbygd

Södermanland har ett attraktivt landskap med höga natur- och kulturvärden. Fastigheterna karaktäriseras av stora sammanhållna egendomar. Befolkningen på den rena landsbygden och i de större orterna ökar, på landsbygden till stor del genom omvandling av fritidshus till permanentboenden. Utbildningsnivån är relativt låg, och arbetslösheten relativt hög. Östra delen av länet har de senaste åren haft en mer positiv utveckling än västra delen när det gäller befolkning och sysselsättning. Sysselsättningen på landsbygden i stort har ökat, liksom sysselsättningen inom jord- och skogsbruk. Allt färre lantbruksföretag har djurhållning, mjölk- och nötköttsproduktionen minskar medan fårnäringen ökar. Livsmedelsförädlingen har tillsammans med besöksnäringen potential att växa.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_18&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss