Värna Vårda Visa Södermanland

Länsstyrelsens program Värna Vårda Visa Södermanland- ett regionalt program för bättre förvaltning och nyttjande av naturskyddade områden i Södermanlands län 2012-2016 har tagits fram för att förverkliga ambitionerna i den nationella naturvårdspolitiken. Ett annat viktigt syfte är att konkretisera mål och åtgärder i Naturvårdsverkets nationella program Värna Vårda Visa och anpassa dem till regionala förhållanden i Södermanlands län. Programmet är en avsiktsförklaring för Länsstyrelsens arbete med skyddade naturområden. Möjligheterna att genomföra de föreslagna åtgärderna är beroende av de administrativa och ekonomiska resurser som finns tillgängliga för förvaltningen. Naturvårdsverket står för den huvudsakliga delen av finansieringen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Friluftsliv
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_4&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss