Når vi miljömålen?

Sammanfattning bedömning regionala miljömål 2010 gjordes en slutbedömning av de regionala miljömålen. Resultatet finns redovisat i rapporten Når vi miljömålen? – En bedömning för Södermanlands län 2010 (Rapport 2010:14). För några mål har nytt dataunderlag för 2009 och 2010 tillkommit sedan dess. Vid 2011 års bedömning har därför en översyn av bedömningen från 2010 gjorts. Därefter har slutbedömningen fastställts. Av samtliga 73 regionala miljömål förändrades bedömningen för ett mål p.g.a. nytt dataunderlag. Detta gäller målet om Utsläpp av växthusgaser under Begränsad klimatpåverkan. Uppdaterade, slutliga bedömningstexter finns på www.miljomal.se Av de 73 regionala miljömålen som antogs 2007 hade ca 80 procent målår 2010 eller tidigare. Endast ca 33 procent av målen kunde nås.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Byggnadsvård
 • Djur
 • Energi
 • Klimat
 • Kulturmiljö
 • Miljö
 • Miljömål
 • Natur
 • Samhällsplanering
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_3&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss