Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Makrofyter i Mälaren 2011

Föreliggande rapport presenterar en inventering av makrofyter i Mälaren. Makrofyter är makroskopiska vattenväxter som växer i eller nära vattnet. Grunden till inventeringarna är ett utvecklingsprojekt finansierat av Naturvårdsverket inom det nationella miljöövervakningsprogrammet för de stora sjöarna, det vill säga Vänern, Vättern och Mälaren. Makrofytinventeringar har utförts i alla tre sjöarna 2010 – 2011. För att få ett större dataunderlag har inventeringen utökats med stöd av medel från berörda Länsstyrelser och vattenvårdsförbund. Det övergripande syftet med undersökningarna har varit flerfaldigt: • Få en grundläggande beskrivning av makrofytsamhället i Mälaren utgående från det nya förslag till vattenförekomstindelning som delar in Mälaren i 32 vattenförekomster.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_8&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss