Undersökning av mjukbottenfauna i Askö-Landsortsområdet år 2009

År 2007 startades ett regionalt-nationellt samordnat miljöövervakningsprogram för bottenfauna och sedimentkvalité i Östersjön. För Södermanlands län undersöks 20 bottenstationer i Askö-Landsortsområdet. Stationerna utgör ett kluster (n=20) benämnt REG Askö-Sörmland. Jämförelser mellan 2007, 2008 och 2009 presenteras avseende ekologisk status för hela området. Dessutom redovisa långtidsserier för 4 av dessa stationer (6001, 6004, 6006 och 6010), som provtagits före 2007 i tidigare program. Bentisk kvalitetsindex (BQI) visar på god ekologisk status inom Askö-Landsortsområdet under 2009. Biologisk mångfald, uttryckt som antal taxa, visar en relativt hög diversitet (21 taxa), vilket är samma som under 2008 och en förbättring sen 2007.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_2&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss