Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Förord Sedan årsskiftet gäller en till stora delar ny alkohollag. Länsstyrelsernas roll, som den beskrivs i den nya lagtexten, är dock oförändrad sedan 1995. Den aktuella bestämmelsen anger att länsstyrelserna ska ge kommunerna råd och stöd, men också utöva tillsyn. Detta innebär bl.a. att länsstyrelserna även i fortsättningen ska verka för att lagens bestämmelser får genomslag i länet. I propositionen till lagen finns förväntningar från regeringens sida om att alla berörda myndigheter ska bedriva en kraftfullare och mer kvalitativ tillsyn. I såväl den nya som den gamla alkohollagen finns verktyg för berörda myndigheters arbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_7&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss