Kiselalger i vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt

Rapporten presenterar resultaten av en undersökning av 47 lokaler i vattendrag inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Undersökningarna utfördes som ett led i Stockholms, Södermanlands, Västmanlands och Uppsala länsstyrelsers arbete med att kartlägga ekologisk status i länets vattendrag i enlighet med vattenförvaltningsförordningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_9&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss