Översikts- och transektinventeringar i Södermanlands skärgård 2007 och 2008.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland genomförde Calluna AB 2007 och 2008 vegetationskarteringar i totalt 17 områden från Nävekvarn i Bråvikens yttersta del och norrut till Asköfjärden i Trosa skärgård. De undersökta områdena är naturreservat med Natura2000-objekt och är potentiella blivande marina reservat. I varje område gjordes en översiktlig vegetationskartering som sedan kompletterades med noggrannare inventeringar i transekter på representativa platser där ett EK-värde beräknades där det var möjligt (tabell 4). Utifrån resultaten gjordes en naturvärdesbedömning för respektive område. Bedömningen för 2008 är mer omfattande än för 2007.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_4&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss