Kiselalger i Södermanlands län 2008 - Statusbedömning med hjälp av kiselalger i 52 vattendrag

I denna rapport redovisas resultaten från en undersökning av kiselalger i 43 vattendrag i Södermanlands och 9 vattendrag i Östergötlands län. Undersökningen är en del av kartläggningen av Sveriges vatten. Kartläggningen görs inom ramen för vattenförvaltningen (EU:s ramdirektiv för vatten) och resultaten används för att bedöma den ekologiska statusen i vatten. Statusbedömningarna används sedan som underlag för åtgärdsprogram för att nå god ekologisk status i alla vatten. I vattenförvaltningsarbetet har Södermanlands län samordningsansvar över hela Nyköpingåns avrinningsområde och därför undersöktes även några vattendrag i Östergötlands län som hör till Nyköpingsån. Provtagning, analys och statusbedömning av kiselalger gjordes av Medins Biologi AB.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_18&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss