Vegetationsklädda bottnar i Södermanlands skärgård - Återinventering av innerskärgårdslokaler i Södermanlands län 2007

Övergödningen är ett av de allvarligaste miljöhoten mot Östersjön och den påverkar de vegetationsklädda bottnarna längs kusten. En övergödningseffekt är att mängden fintrådiga alger och plankton ökar, vilket leder till att siktdjupet minskar som i sin tur leder till att bland annat blåstångens djuputbredning avtar. Blåstångsbältet anses vara en särskilt skyddsvärd biotop som är av stort värde för den biologiska mångfalden i havet. För att bättre kunna följa utvecklingen av den biologiska mångfalden vid kusten införde länsstyrelsen 2003 ett regionalt miljöövervakningsprogram för övervakning av vegetationsklädda bottnar, där bland annat blåstångens djuputbredning undersöks.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_11&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss