Utvärdering av sötvattensprogrammet för sjöar i Södermanlands län 1998-2007

Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Riksdagen har tagit beslut om 16 miljömål som beskriver vilka kvaliteter miljön ska ha för att detta ska vara uppfyllt. Den här utvärderingen är en del av arbetet med att följa upp miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Bara naturlig försurning. Inom den regionala miljöövervakningen, som finansieras med anslag från Naturvårdsverket, har under 10 år 16 sjöar i länet provtagits årligen för att undersöka hur vattnets kemiska och fysikaliska kvaliteter ändras. I denna rapport kan du läsa den första utvärderingen som gjorts av resultaten och provtagningsprogrammet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_13&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss