Undersökning av mjukbottenfauna i Askö-Landsortsområdetår 2007

Bottenvatten, sediment och mjukbottensmakrofauna insamlades under maj och juni 2007 i 20 lokaler i Askö-Landsortsområdet, som har provtagits varje år sedan 1981. Den uppmätta saliniteten var 6-7 PSU förutom i den djupaste lokalen på 60 m djup där den uppgick till 8,8 PSU. Syrehalterna varierade mellan lokalerna men låga halter uppmättes endast i den djupaste lokalen. Nitton stycken taxa hittades vilket var många i jämförelse med tidigare år även om det var något lägre än under 2004-2006. Artdominansen hade även den förändrats något. Den känsliga amfipoden Monoporeia affinis har minskat medan oligochaeterna och Marenzelleria har ökat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_12&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss